Kagero edice TOPDRAWINGS

Autor: Jaroslav "J.T.C" Supík <J.T.C(at)seznam.cz>, Téma: Publikace, Vydáno dne: 13. 09. 2010

obal Ju 88
Titulni str. Bf 109

Náhled na publikace Kagero.Kagero edice: TOPDRAWINGS

Jarek "J.T.C." Supík

Díky mému zaměstnavateli, který mi vyjímečně dal prémie, jsem si mohl koupit dvě publikace z edice Kagero. Tyto publikace jsou prodávány v zataveném průhledném igelitovém obalu. Titulní strana je dle mě docela poutavá a má šanci zaujmout na první pohled. Součástí publikace jsou, jak je na titulce uváděno, obtisky a případně i soustružené hlavně. Záleží na konkrétním čísle. Úvodní text a popisky jsou psány v polštině a angličtině.

Vybral jsem si číslo 4, které se zabývá verzemi Bf-109E a číslo 6, které by se dle popisu na obálce mělo zabývat všemi verzemi Ju-88A.

Nejdříve se podívame na č.4, tedy na Bf-109E:

Obtisky Bf 109
Hlavně Mg FF
Obsah Bf 109

Součástí publikace jsou obtisky a soustružené hlavně kanónu Mg FF.

Výkresy jsou ve třech měřítcích a to 1/72, 1/48 a 1/32. Měřítka 1/72, 1/48 a kamuflážní schémata jsou v pevné vazbě a měřítko 1/32 je řešeno vloženým poskládaným archem. Všechny výkresy obsahují mimo znazornění paneláže taktéž nýtové řady a řezy trupu a křídel.

V měřítku 1/72 je také nakreslená veškerá palná a podvěsná vyzbroj včetně použivaných závěsniků.

Pro měřítko 1/48 platí totéž jen s rozdílem, že zakreslen je pouze palivový závěsník a navíc jsou přidány pohledy na palubní desku v měřítku 1/24.

Měřítko 1/32 obsahuje pouze výkresy na verzi E-1 a E-4 trop, střelnou výzbroj a několik perovek na vybrané detaily.

Obtisky pokrývaji varianty E-1, E-3, E-4/B, E-7 a E-7 Trop.

Číslo 6 se zabývá verzemi Ju-88A.
Jsou v něm obsaženy obtisky a tři archy s výkresy.

obtisky Ju 88
obsah Ju 88
obsah Ju 88 2.

Pevná vazba obsahuje pouze výkresy v měřítku 1/72 a kamuflážní schémata. Zato jsou v  publikaci obsaženy snad všechny modifikace, které byly použity na A-čkových 88 v pohledech z obou stran, popřípadě i zepředu a zezadu. Výjimkou je protibalónová úprava, která je i v pohledu shora, ale v měřítku 1/96.

První vložený arch obsahuje výkresy Ju-88A-1 a A-4 v pohledech shora a zdola. Na druhé straně je pak znázornění všech modifikací, v čem se od sebe lišily, v měřítku 1/96.

Vložené archy pro měřítko 1/48 a 1/32 obsahují výkres jen pro variantu A-1, s tím že u 1/32 je nakreslená i obranná výzbroj. Pro zatvrzelé nýtaře je tu smolík pacholík, neboť nýtové řady jsou znázorněny pouze v kamuflážních schématech. Takže jediná možnost je, si nýty na výkres převést.

Obtisky pokrývaji pouze verze A-4, A-5 a A-10.

Závěr:
Z mého pohledu tyto publikace moc velký přínos za svou cenu nepředstavují. Trošku přínosné je snad číslo 4 pro celkem přesné nýtovací výkresy. Nejdřív jsem myslel, že autor přidal na křídlo přidal pár linek, ale po nalezení lepší fotografie jsem zjistil, že nikoliv - nýťák je správně.

U čísla 6 (Ju-88) si nejsem přínosem jist, neboť publikaci plně využijí jen stavitelé dvaasedmdesátin, pokud by se chtěli pouštět do konverzí. Chybějící nýťák, pokud by byl stejný jako je v kamuflažních schématech, není potřeba moc oplakávat. Po srovnani s fotografiemi je jasné, že by byl špatný co se křídel týče, neboť tam byly použity dvojité nýtové řady. Dal by se považovat spíše za orientačni. Stavitelé měřítek 1/48 a 1/32 pokud nemají přístup k velké tiskárně mohou publikaci plně využít jen pokud se chtějí pouštět do verze A-1 .

U kamuflážních schémat jsem věrohodnost nezkoumal.

Jarek "J.T.C." Supík