1/72 Tank LT vz. 38 firmy UM

Autor: Jaroslav Kotlaba <jaroslavkotlaba(at)seznam.cz>, Téma: Technika, Vydáno dne: 03. 02. 2011

Náhled do krabičky stavebnice československého tanku LT vz.38 od firmy UM.Československý tank
LT vz.38

Jaroslav Kotlaba

Krabička
Krabička

Model : LT vz. 38
Výrobce : UM
Měřítko: 1/72
Kat.č.: 350

Stručná historie
Lehký tank LT vz. 38 vznikl díky požadavku Československé armády na naplnění mobilizačního stavu. Na konci třicátých let tvořil páteř naší armády lehký tank LT vz.35, který z několika provozních důvodů již zcela nenaplňoval požadavky naší armády. Jelikož do naplnění mobilizačních počtů scházelo Československé armádě tři sta tanků, byla vypsaná soutěž na nový lehký tank. Tuto soutěž vyhrál výrobek Pražského strojního podniku ČKD, lehký tank vz. 38. První objednávka byla zadána v dubnu 1938. Diky několika problémům provázejícím náběh sériové výroby bylo k 15. březnu 1939 hotovo teprve prvních deset lehkých tanků vz. 38. Tyto tanky, ale zatím neobdržely svou výzbroj.

V ten den probíhá okupace Čech a Moravy německou okupační armádou a začátkem května 1939 přicházejí zástupci německé zbrojní komise do ČKD kde chtějí zjistit jak tato továrna může pomoci ke konečnému vítězství třetí Říše. Zde jim je předveden i nový československý lehký tank vz. 38 opatřený předválečnou tříbarevnou kamufláží. Německá komise je okouzlena a není se čemu divit, stojí před nimi nejlepší lehký tank konce třicátých let. Nenaplněnou zakázku pro Československou armádu tak okamžitě převezme její nepřítel.

Tank byl vyráběn pro německou armádu v sedmi základních verzích a nejdříve byl znám pod označením PzKpfw III (t) a až později se dočkal známého označení PzKpfw 38(t).

Napadení Polska roku 1939 se zúčastnil ve stavu 3. lehké divize a přepadení Francie o rok později byl ve stavu 7. tankové divize a 8. tankové divize německé armády. Na jaře roku 1941 se napadení Jugoslávie zúčastnila i 8. tanková divize, která byla stále vyzbrojená tanky PzKpfw 38(t).

Napadení Sovětského svazu téhož roku se zúčastnilo 660 tanků Pz Kpfw 38(t) ve stavu 7., 8., 12., 19., a 20. tankové divize.

Lehký tank PzKpfw 38 (t) byl na všech bojištích vždy zcela nadřazen tankům stejné kategorie. A to jak lehkému tanku 7TP polské armády, tak T-26 a BT armády sovětského svazu. Stále častější nasazení sovětských středních tanků T-34 znamenalo pro PzKpfw 38(t) konec. Velké ztráty na východní frontě znamenaly, že tank PzKpfw 38(t) byl přesunut ke školním a policejním jednotkám.

Tanky LT vz. 38 se dostaly i do výzbroje spojenců tehdejšího fašistického Německa, Slovenska, Maďarska, Bulharska a Rumunska. Několik jich prokazatelně používala armáda Sovětského svazu a po druhé světové válce se tank dostal do výzbroje i naší Československé armády.

Nakonec ještě připomenu, že krátce po okupaci českých zemí byla prodána licence tanku Lt vz. 38 do Švédska. Zde byl tank vyráběn firmou Scania-Vabis a první tanky označené Strv m/41 dostala švédská armáda na konci roku 1942.

Stavebnice
Klasická krabička výrobce UM s bočním otevíráním má na své vrchní straně nepovedený obrázek tanku LT vz. 38 v šedivé kamufláži německé armády. Na zadní straně krabičky je vytištěné kamuflážní schéma v německé tankové šedé a vzorník potřebných barev firmy Humbrol.

Návod
Návod
Návod
Návod

Uvnitř krabičky nalezneme návod, který nás na první straně ve třech jazycích stručně seznamuje s historií LT vz. 38, na její spodní části je schéma a očíslování přiložených dílů. Na druhé a třetí straně ve třinácti bodech přehledně rozkreslený návod pro stavbu modelu, podle kterého postavíme model tanku LT vz. 38 vybaveného válcovitou základnou československé antény, trubkovým krytem bojové antény a snímatelným reflektorem. Nikde však není uvedeno kam umístit nářadí, kterým byly tanky jejichž obtiskové verze model nabízí zcela jistě vybaveny. Čtvrtá strana nám ukazuje dvě kamuflážní schémata tanků slovenské armády. První tříbarevné je na tank bojující na Ukrajině roku 1941. Druhé je pro tank kamuflovaný německou tankovou šedou barvou z roku 1943.

Výlisky
Výlisky
Výlisky
Výlisky

V igelitovém sáčku najdeme šest plastových rámečků světle šedé barvy. Dva stejné rámečky označené písmenem A obsahují díly podvozku a článkové pásy. Rámeček označený písmenem B obsahuje díly korby tanku, blatníky a nářadí. Díly věže obsahuje rámeček označený písmeny C a D. V rámečku D nalezneme i stropní díl korby tanku a díl znázorňující čelní pancíř korby. V posledním rámečku nalezneme díly původní československé antény, zpětné zrcátko a díly rámové antény pro německý velitelský tank. Ty však pro stavbu modelu tanku LT vz. 38 nepoužijeme.

Výrobce má ve svém výrobním programu několik stavebnic různých verzí lehkého tanku PzKpfw 38(t). Ty mají vždy několik rámečků společných. Rozdílnost verzí v počtu nýtů na korbě a věži tanku výrobce řeší tak, že v návodu je uvedeno, které nýty máme odstranit. V opačném případě, tedy když je potřeba nýty přidat najdeme v rámečku B destičku, na které jsou potřebné nýty. Tento postup, ale vzhledem velikosti nýtů málokdo využije. Další rozdílnost časných a pozdních verzí tanku PzKpfw 38(t), kterou stavebnice nepříliš šikovně zohledňuje je tvarovaný čelní pancíř korby u počátečných verzí tanku a rovný u konečných verzí tanku. Na rovný díl (50D) se přilepí díl (49D) znázorňující prohnutí pancíře. Po slepení dílů nám v místě spoje vznikne nepříjemná rýha. Další nepříjemnosti je, že poklop, který je na stropní desce korby tanku (54D) bude příliš vzadu.

Planžeta leptů

Některé díly stavebnice, jako výztuhy blatníků a schránku na nářadí obsahuje přiložený fotolept.

Dekály

Nakonec se pozastavím u obtiskového aršíku, který je u stavebnice přiložen. Obtisky číslo 2 a 3 jsou na tank VPZ 67350 československé poválečné armády vycházející z verze PzKpfw 38(t) Ausf. G. Podle návodu přiloženého u stavebnice model tohoto tanku nepostavíte.

Obtisk č. 4 je na tank VPZ V-3002 slovenské armády. Tank nesl tříbarevnou kamufláž předválečné československé armády.

Obtisk č. 5 znázorňuje zamalovanou VPZ slovenské armády.

Obtisk č. 6 je na tank VPZ V-3053 slovenské armády, který byl v jednobarevné kamufláži a na bočních stranách věže nesl slovenské kokardy (obtisky č. 1).

Obtisk č. 7, tedy SPZ PD 010 389. Jde o tank, který byl fotograficky zdokumentován při zkouškách v ČKD. Je označován jako tank pro slovenského zákazníka.

Obtisk č. 9 je pro tank slovenské armády VPZ V-3015. Kamuflážní schéma naleznete na poslední straně návodu.

Obtisk č. 10 a obtisk číslo 8 je pro tank slovenské armády, který byl označený VPZ V-3005. Tato VPZ v obtiskovém aršíku modelu není.

Obtisk č. 13, 14, 15 je pro tank slovenské armády VPZ V-3003. Jeho tříbarevné kamuflážní schéma je rozkresleno na poslední straně návodu. Neodpovídá ale skutečnosti. Žádný z těchto slovenských tanků nebyl vybaven trubkovou anténou (díl 90E) a zcela jistě byly vybaveny nářadím.

Obtisk č. 11 a obtisk č. 12 je pro tank Strv m/41 švédské armády. Tank Strv m/41 měl oproti LT vz. 38 spoustu odlišností. Přímo z krabičky tento model tedy nelze postavit.

Obtisk č. 16 je pro tank maďarské armády. Maďarská armáda dostala do výzbroje až pozdější verze tanku PzKpfw 38(t). Podle návodu stavebnice tedy tank maďarské armády nepostavíte.

Jako vhodný podklad pro stavbu stavebnice doporučuji publikaci Praga LT vz. 38 (PzKpfw 38(t)).

Jaroslav Kotlaba