AH-64 Apache – detailní a konverzní sady ArmyCast M&M

Autor: Jaroslav 'Tango' Hátle <jaroslav.hatle(at)seznam.cz>, Téma: Letadla, Vydáno dne: 19. 02. 2011

Recenze odlévaných detailních a konverzních sad na AH-64 Apache.AH-64 Apache – detailní a konverzní sady

Jaroslav Hátle

Model: AH-64 Apache engine set, AH-64A Peten conversion set, AH-64D Apache conversion set
Výrobce: ArmyCast M&M
Měřítko: 1/72
Kat. č.: AC 72001, AC 72002, AC72003

Americký bitevní vrtulník AH-64 Apache je jedním z nejznámějších typů a proto se domnívám, že není nutné jej podrobněji představovat. Přesto si můžeme připomenout, že prototyp YAH-64, zkonstruovaný firmou Hughes, poprvé vzlétl v září 1975 a po doladění vývoje začaly první sériové stroje AH-64A v lednu 1984 vstupovat do výzbroje U.S. Army, kde postupně nahrazovaly starší vrtulníky Bell AH-1 Cobra. Od základního typu byla v roce 1992 odvozena varianta AH-64D, jejíž nejviditelnější odlišností je pouzdro antény radaru systému Longbow nad hlavou nosného rotoru. Méně viditelnými změnami je i zcela jinak tvarovaný spodek trupu nebo odlišné elektronické vybavení, včetně rozměrných displejů v kabinách pilotů.

Základní výzbrojí obou verzí AH-64 je automatický kanón M230 ráže 30 mm, až 16 protitankových řízených raket AGM-114 Hellfire a až čtyři raketomety, každý s 19 neřízenými raketami ráže 70 mm. Doplňkovou výzbroj u některých variant můžou tvořit až čtyři protiletadlové řízené střely ATAM (vrtulníková varianta známého Stingeru).

Různé verze vrtulníku AH-64, vedle pozemní armády USA, slouží i v řadě dalších zemí – například Izrael, Velká Británie, Nizozemí, Řecko, Japonsko, Singapur nebo Spojené arabské emiráty.

Význam vrtulníku AH-64 nezůstal stranou zájmu předních modelářských firem a na trhu lze najít řadu modelů v obou hlavních měřítkách. V měřítku 1/72, které nás momentálně zajímá, to jsou především modely Academy, Hasegawa a Italeri. Za nejlepší model AH-64 v měřítku 1/72 je obecně považován model Academy, k jehož vylepšení či konverzi jsou určeny resinové sady firmy Armycast M&M.

Všechny sady jsou uloženy v tuhé kartónové krabičce a obsahují odlitky ze světle šedého polyuretanu, přehledný návod, případně i masky pro nastříkání podvozkových kol a lepty.

Všechny polyuretanové díly jsou odlity čistě, bez viditelných bublin a bez deformací. Tuhá krabička díly dostatečně chrání před poškozením, nicméně v mých sadách bylo několik dílů odlomeno od nálitků. Jestli k odlomení dílů došlo při jejich balení nebo díky "péči" České pošty těžko soudit. Odlomené díly naštěstí nebyly nijak poškozeny a jejich užitná hodnota tím nebyla nijak snížena.

Masky pro nastříkání podvozkových kol na přiložené odlitky pasují přesně. V místě náběhu a dokončení řezu jsou však nedoříznuté a je nutno je nejprve proříznou ostrým skalpelem nebo žiletkou.

AC 72001 AH-64 Apache engine set

Krabička s označením AC 72001 obsahuje detailní sadu, ztvárňující otevřené motory General Electric T700. V krabičce nalezneme deset odlitků, které představují nejen samotné motory, ale i jejich gondoly a kryty. Velkou výhodou sady je to, že není zapotřebí žádných větších zásahů do stavebnice. Na výliscích trupu pouze odřízneme vodící lišty plastových motorových gondol a jednoduše je nahradíme resinovými. Jedinou složitější operací je začišťování zbytků nálitku na členitých odlitcích samotných motorů. Nicméně nálitek je umístěn v místě, které po zabudování motorů zůstane zrakům skryto.

Resinové díly jsem zkusmo zastavěl do levé poloviny trupu a jednalo se o velmi jednoduchou operaci. Čas jsem nesledoval, ale více než patnáct minut mi celá operace nezabrala, a to včetně odříznutí dílů od nálitků a jejich začištění. Sada tak umožňuje získat atraktivní detail při vynaložení minimálního úsilí. Kvůli odstranění usazovacích prvků je pouze potřeba věnovat větší péči poloze resinové gondoly na trupu.

AC 72002 AH-64A Peten conversion set

Sada AC 72002 obsahuje díly pro konverzi AH-64A na modernizovanou variantu, používanou izraelským vojenským letectvem. V krabičce s 26 resinovými díly nalezneme dodatečně montované výmetnice klamných cílů (na křídlech a v zadní části bočních gondol trupu), nové antény na trupu, přídavné palivové nádrže, detailnější zbraňové závěsníky a odlitky kol hlavního podvozku. Bonusem pak je malý aršík s vyřezanými maskami pro nabarvení podvozkových kol. Všechny čtyři zbraňové závěsníky jsou umístěny na společném nálitku, bohužel v mé sadě byly tři z nich od nálitku odlomeny. Naštěstí bez poškození samotných dílů.

Zabudování této sady je o trochu náročnější než u předchozí, ale i tak poměrně snadné. Jedinou operací, vyžadující větší pečlivost je odříznutí zadní části bočních gondol na trupu a jejich nahrazení resinovým dílem s výmetnicí klamných cílů. Ostatními odlitky pak nahradíme díly ze stavebnice nebo podle návodu jednoduše přilepíme na příslušné místo.

Sada znázorňuje všechny vnější odlišnosti Izraelci modernizovaného Apache a při srovnání s fotografiemi originálu jsem nenalezl odchylky. Jednostránkový návod formátu A5 je přehledný a dostatečně srozumitelně znázorňuje jednotlivé úpravy. Pouze u výmetnic klamných cílů na křídlech bych více zvýraznil, že se nacházejí na spodní straně křídel.

Nejsložitější operaci, tedy odříznutí zadní části boční gondoly a její nahrazení polyuretanovým odlitkem jsem si opět vyzkoušel na levé polovině trupu modelu Academy.

Odlitek je v zadní části (na ploše přiléhající k trupu) nutno sbrousit tak, aby vnější plocha odlitku a plastové gondoly při pohledu shora tvořily přímku. Pokud odlitek takto nesbrousíme, bude jeho zadní část vykloněná do strany. Na spoji přední hrany odlitku mi vznikla mezera. Těžko říct jestli se jedná o chybu odlitku nebo jsem udělal chybu při jeho odřezávání od nálitku, nicméně spáru stačí zamáznout trochou miliputu.

AC 72003 AH-64D Apache conversion set

Sada AC 72003 slouží k nápravě nedostatků stavebnice AH-64D Longbow Apache firmy Academy. Ta totiž ve skutečnosti představuje variantu AH-64A, pouze s doplněným pouzdrem radaru nad hlavou nosného rotoru a zcela opomíjí jiný tvar spodku a spodní části boků trupu varianty "Delta".

Sada obsahuje 21 resinových dílů, z nichž dominuje odlitek celé přední spodní části trupu. Další resinové díly představují horní část trupu před kabinou, předek trupu se základnou hlavice optických a laserových přístrojů, obě palubní desky, křídla, zbraňové závěsníky, několik senzorů na trup a kola hlavního podvozku. Dále v krabičce nalezneme štítek se čtyřmi leptanými mřížkami a malý aršík s maskami pro nabarvení podvozkových kol.

Jak jsem již předeslal, dominantním dílem je odlitek celé spodní poloviny předku trupu. Díl jsem porovnal s fotografiemi skutečných vrtulníků a nenalezl výraznější odchylky od originálu. Pouze v jedné části jsem nalezl odchylku v přechodu bočních gondol do trupu (zhruba na úrovni podvozkových kol), ale pro zkušeného modeláře by náprava neměla být složitá) a panel v přední části odlitku je příliš široký (ve skutečnosti se vedle něj musí vejít ještě další krytky). Navíc se nemohu zbavit pocitu, že tento panel je poněkud odchýlen doleva (ve směru letu). Mřížky na zadní části gondol jsou pěkně ztvárněny v leptu.

Zkusmé sesazení křídel s bočními gondolami ukázalo, že tento spoj bude vyžadovat přetmelení miliputem. Na obhajobu autora předlohových dílů však musím poznamenat, že tato partie je na skutečném vrtulníku tvarována poněkud složitěji a její převedení do modelové podoby muselo být slušným oříškem. Konverzní sadu AH-64D jsem tentokrát do modelu zastavovat nezkoušel. V budoucnu si totiž chci postavit model modernizovaného izraelského AH-64A Peten a rozřezaný trup by mi v tomto případě byl poněkud na překážku.

Závěr

První dvě sady (motory a konverze na izraelský Peten) umožňují s minimálním úsilím vyzdvihnout výsledný vzhled modelu a s klidným svědomím je mohu doporučit i méně zkušeným modelářům, kteří zkušenosti s rezinovými sadami teprve hledají.

Třetí sada (konverze na AH-64D) zdařile napravuje nedostatky základního modelu, ovšem kvůli nutnosti odřezávání značné části trupu již patří mezi náročnější a lze ji doporučit spíše zkušeným modelářům, kteří nějaký ten resin již zastavěli. Zkušený modelář si i snadno poradí s oběmi zmíněnými problémy této sady.

Obecně lze konstatovat, že všechny tři sady jsou zajímavým doplňkem na trhu a jednoznačně je mohu doporučit.

Jaroslav Hátle

Redakce ModelWebu děkuje firmě Armycast M&M za poskytnutí vzorku na recenzi.