Letadla

1/48 Eduard Focke Wulf Fw 190D-9 ProfiPACK - stavební recenze


V lednu 2010 se nám do rukou konečně dostala tolik očekávaná a všemi příznivci plastikových modelů netrpělivě vyhlížená stavebnice podle mého jednoho z nejkrásnějších letadel druhoválečné éry, a to model Focke Wulf Fw 190D-9 „Dora“, obrnické firmy Eduard.

Kit: Eduard 1:48 "Profipak"
Doplňky: žádné

HISTORIE

Historie vývoje varianty D letounů Focke Wulf Fw 190 sahá do konce roku 1943 a počátku roku 1944. Varianty A postupně stárly a proto bylo nutné řešit výkon stroje především při boji ve větších výškách. Jako vhodnou úpravou se jevilo použití řadového 12-ti válce Jumo 213A o výkonu 1726HP. Použití tohoto motoru vedlo k celkovému prodloužení draku letadla o více než 150 cm. Zároveň byl letoun vybaven zařízením MW50, které krátkodobě dovolovalo zvýšit výkon motoru až na 2071 HP což vedlo ke zvýšení rychlosti na 680km/h ve výšce 6600 metrů.

Výzbroj „Dory“ se skládala ze dvou kulometů MG131 uložených v centroplánu nad motorem a dvou křídelních kanonů MG151/20.

První Fw 190D-9 byly k jednotkám přiděleny v září roku 1944 (III./JG 54). Ke konci roku 1944 sloužilo u bojových jednotek už 183 Dor. Podle některých zdrojů bylo vyrobeno více než 1800 kusů Fw 190D ve všech variantách.

POHLED DO KRABIČKY

V lednu 2010 se nám do rukou konečně dostala tolik očekávaná a všemi příznivci plastikových modelů netrpělivě vyhlížená stavebnice podle mého jednoho z nejkrásnějších letadel druhoválečné éry, a to model Focke Wulf Fw 190D-9 „Dora“, obrnické firmy Eduard. Stavebnice byla na trh uvedena s velkou pompou a dle toho, jak vypadaly „mástry“ představené na loňském E-Dayi se dalo očekávat, že model bude hodnocen kladně, ať už z pohledu shody s předlouhou nebo kvality výlisků, popřípadě variabilitou a jednoduchostí stavby.

Při pohledu do krabice nyní již klasických rozměrů pro eduardí čtvrtky se na nás dívá 5 rámečků ze světlezeleného plastiku, 1 rámeček s díly čirými, 1 planžeta s barevnými leptanými díly, a aršík s maskami. Samozřejmě nesmím zapomenout na arch s obtisky od italského Cartografu nabízející dekály na 6 strojů. Volbu kamuflážních schémat já osobně považuji za zdařilou.Díly jsou na první pohled odstříknuty čistě, ale při detailnějším zkoumání jsem na většině z nich nalezl drobné otřepy, které vyniknou po přestříkání surfacerem. Oprava v tomto ohledu není nijak náročná a většinou mi postačil ostrý skalpel a přejetí po daném místě, které otřep odstranilo. Horší to bylo s propadlinami, které se objevovaly i na místech, na kterých bych to vzhledem ke zkušenostem výrobce neočekával a dle mého se jim dá vyvarovat.
Především se jedná o olejovou nádrž (díl W28), která sice bude v případě neodkrytovaného stroje, pro který jsem se rozhodl já, vidět, přesto většina mně známých kolegů se vzhledem k velmi dobře provedenému detailnímu zpracování těchto partií pravděpodobně rozhodne stavět stroj co nejvíc otevřený. Rytí je naopak znázorněno velmi čistě a ostře s odpovídající hloubkou. Totéž se dá říci o znázorněných nýtových řadách.


Rámeček s čirými díly je zpracován velmi pěkně a nemám k němu výtek. Nabízí nám díly ke všem variantám překrytů kabiny, které byly pro tento stroj použity. Samozřejmostí je zaměřovač.
Samotnou kapitolou jsou barvené leptané díly, u kterých snad více než tomu bylo v předchozích případech, vynikl rastr, který je vzniklý již tolik diskutovanou novou technologií výroby těchto dílů. K obsahu planžety však nemám připomínek a všechny použité díly model náležitě oživí.Aršík s maskami je standardem u tohoto druhu stavebnic.

STAVBA

Stavbu jsem začal sestavením kompletního kokpitu. Rozhodl jsem se použít leptané díly pro boční panely i palubní desku. Pro tuto variantu jsem se rozhodl proto, abych vyzkoušel možnosti finální úpravy pro redukci rastru na těchto leptech. Ale varianta s použitím obtisků může vést k větší plasticitě těchto partií, což už je u tohoto měřítka znatelné. (Jak jsem se později dozvěděl, plastový díl s obtiskem však plně neodpovídá tomuto letadlu a patří spíše k verzím A/F) Pěkným detailem kokpitu je nebarvená schránka na mapu a pedály z přiložených leptů.Po slepení této podsestavy jsem ji nasucho vložil do trupu. Chtěl jsem si ohlídat případné nepřesnosti v tomto kroku, ale vše sedělo jak má. Kokpit jsem stříkal po jednotlivých částech a zároveň jsem se jej pokoušel vzhledem k tmavému základu poměrně hodně stínovat, aby jednotlivé detaily co možná nejvíce vynikly. Odstín RLM 66 je přeci jen sám o sobě hodně tmavý. Nakonec jsem metodou dry brush zvýraznil ostré hrany kokpitu a sedačky. Posledním krokem bylo nalepení pásů z barvených leptů a kniplu se spodní částí palubní desky. Jak jsem uvedl výše, použil jsem na bočnice a palubku lepty tak, abych se pokusil vhodnými metodami oživit jejich vzhled a potlačit rastrování. Tyto díly jsem nejprve přestříkal lesklým lakem a po vytvrdnutí jsem použil Dark wash od MIG productions. Poté přišel na řadu lak matný a „zasklení“ budíků ClearFixem od Humbrolu. Výsledek považuji za velmi zdařilý. Zároveň s těmito kroky jsem nastříkal vnitřní část trupu kokpitu (doplněnou o leptané díly), část trupu nad podvozkovou šachtou a ocasní část u ostruhového kolečka. Zároveň s díly vkládanými do trupu před slepením jsem si připravil horní díl palubní desky č. X32 doplnění o lepty a zaměřovač, oboje vlepené do dílu X4, kterážto sestava se lepí až po slepení trupu.
Dalším krokem bylo slepení toho, co bude vidět podvozkovou šachtou uvnitř trupu, tedy zadní část motoru. Jak jsem již uvedl výše, zbraňový prostor trupových kulometů MG 131 nechám uzavřený, jedná se tedy především o pohled skrz krycí plech do podvozkové šachty a na zadní část motoru. Tato část je zpracována velmi pěkně a opět se vyplatí si ji rozdělit na 2 podsestavy. Část přední se zadní částí motoru s kompresorem, olejovou nádrží a dalšími „drobnostmi“ a část „zadní“ s nábojovými pásy a těly kulometů, které já však již nepoužiji, jak je uvedeno v návodu výrobcem. Jedná se o díly W3, W27, W12 a W20, které by bránily uzavření krytu č. R8. Vzhledem k minimu použitých barev lze tyto podsestavy stříkat pouze s mírným vykrýváním určitých částí a výsledek vypadá velmi realisticky. Zvlášť jsem stříkal pouze díly W32, W21. Po nastříkání jsem obě tyto části slepil.
Zároveň s těmito pracemi jsem si připravil ostruhové kolečko, které je nabízeno ve dvou variantách. Jako kompletní, díl č. X19, nebo jako sestava dílů č. X18, X28 a X29. Tuto „skládanou“ jsem si vybral i já. Díly jsem nejprve začistil, poté nasucho slícoval. Po nastříkání surfem a finálními odstíny jsem ostruhu slepil lepidlem TAMIYA EXTRA THIN, které se dle mého názoru pro tento účel hodí nejvíce.

Posledním krokem před slepením polovin trupu je nabarvení a slepení dílů výfuku, jehož každá část je složena ze dvou částí. Jakéhosi lože (díly č. Y29 a Y17) a samotných výfuků (díly č. Y2 a Y6).

Slícování a slepení trupu pak proběhlo bez problémů, i když se může zdát, že vzhledem k možnosti nechat otevřený kryt trupových kulometů jsou poloviny trupu poměrně měkké a ne příliš stabilní. Stačilo však postupovat přesně podle návodu a nevyskytl se mi žádný problém v lícování nebo sesazení. Vše sedělo tak jak má.
Nyní jsem přesně dle návodu přistoupil ke křídlům. Jak jsem již výše uvedl, křídelní zbraňové šachty jsem nechal zavřené, proto použiju díly k tomu dle návodu určené. Sestavení „slepých“ šachet je bezproblémové. Zaujala mne však jedna věc, a to nutnost odstranit část horního křídla tak, aby zavřený kryt šachty mohl přesně lícovat s plochou křídla. Po zkušebním přiložení krytu pravé šachty X35 jsem zjistil, že otvor je větší než krycí díl a bude tedy nutná menší úprava. U levého křídla a dílu X36 jsem tento problém neměl. Pravděpodobně vhodnější variantou se v tomto případě jeví zbroušení části, která toto místo překrývá, oproti variantě uvedené v návodu.

U spodního křídla jsem se s žádnými záludnostmi nesetkal a díly určené pro křídelní šachty jsem vlepil naprosto bez problémů. Celou sestavu společně s viditelnou částí na horních polovinách jsem poté nastříkal, stejně jako větší část interiérových ploch odstínem RLM 02, vystínoval pistolí a mírně opotřeboval oleji. Poté přišly na řadu křídelní kulomety, jejich snadné osazení a zkompletování křídla.

Následovalo přilepení již dříve zmíněné podsestavy palubní desky č. X32 na trup zároveň s dílem č. R3 a krytem trupových kulometů R8 (u tohoto dílu jsem uvítal variabilitu, která nám umožní odstraněním určité kombinace nálitků, vytvořit kryt vhodný pro námi vybrané kamuflážní schéma) doplněným dílem č. Y22, který velmi schematicky znázorňuje hlavně kulometů. V této fázi stavby jsem slepil sestavu cowlingu s chladičem a vrtuli. U obou druhů vrtulových kuželů, které nám stavebnice nabízí (my však použijeme pouze díl Y30), nám přebývá spára blíže k vrcholu „kuželu“. Netuším, jakým nedopatřením se tam dostala, ale dle mého názoru se jedná o naprosto zbytečnou chybu. Po dokonalém zaschnutí následovalo přilepení křídla. Vzhledem k předběžnému lícování na sucho se mi ani zde nevyskytl problém s usazením. V tomto směru hodnotím stavebnici velmi kladně.
Po usazení ocasních ploch (díly č. X15, X16 a X30) jsem přikročil k podvozku. Všechny díly, včetně krytu podvozku, jsou zpracovány téměř dokonale, jen s malými otřepy, které odstraní ostrý skalpel. Podvozek jsem zkompletoval a nabarvil tak, aby mohl být přilepen k modelu až v poslední fázi stavby. Opotřebení pneumatik jsem znázornil přestříknutím různými stupni šedi po běhounu a opět olejovými barvami napuštěnými do spár.

A teprve nyní došlo asi na nejsložitější fázi celé stavby. Usazování zavřených krytů křídelních kulometných šachet tak, aby správně lícovaly jak na horních stranách křídla, tak na stranách boků trupu, bylo vcelku oříšek. Nicméně asi na třetí pokus se vše podařilo a za použití již dříve zmíněného lepidla TAMIYA EXTRA THIN jsem kryty zafixoval s tím, že případné nedostatky odkryje surfacer. Panty křídelních krytů jsou znázorněny leptanými díly PE35) Zároveň jsem přilepil i vstup vzduchu ke kompresoru, díl č. R4.

Stavba se konečně blíží do finále, ke kterému nám chybí prakticky jen přilepení čelního štítku č. N5, přídavné nádrže či pumy, stupačky a trupové antény č. Y14 pro většinu nabízených kamuflážních variant. Tady bych rád upozornil na další drobnou nepřesnost v návodu. Pitotova trubice, díl č. Y36 se dle návodu umísťuje prakticky do středu pravé poloviny křídla, ale toto umístění patří k jiným variantám strojů Fw 190. Správné umístění je na konci křídla, jak je ostatně správně předznačeno na výliscích. Na barevných kamuflážních schématech je umístění také správně znázorněno. Nicméně pitotku dle svého zvyku lepím až nakonec, protože v opačném případě jí tak jako tak vždy ulomím.

Jelikož model je už téměř kompletní, mohl jsem se začít věnovat tomu, co mě na celé stavbě pravděpodobně zajímá nejvíc, a to nástřiku kamufláže. Překryt kabiny jsem zatím, tak jako podvozek, nechal stranou. Přilepím ho až nakonec společně s pitotovou trubicí, stupačkou, přídavnou nádrží, podkřídelní anténou (díl PE36) a podvozkovými nohami.

Po vykrytí kokpitu, podvozkových šachet a zamaskování čelního štítku jsem celý model nastříkal tenkou vrstvou surfaceru 1000 od Gunze. Vzhledem k tomu, že jsem se lícování jednotlivých dílů věnoval snad více, než mám ve zvyku, nemusel jsem dotmelovat žádný z přechodů či některou ze spár a stačilo pouze za použití smirku zrnitosti 2000 celý model přebrousit pod vodou. Po důkladném vyschnutí jsem spáry, nýtové řady, SOP a spodní kryt motoru stříknul černou, na některých místech pro zvýraznění odlišnosti paneláže, pouze tmavě šedou barvou.

Jako kamufláž jsem si vybral stroj Hanse Dortenmanna „černá 1“, tedy kamuflážní schéma B. První jsem nastříkal žluté části, tedy SOP a spodní díl krytu motoru společně s bílým identifikačním pruhem v zadní části trupu před ocasními plochami. Černá část již byla připravena preshadingem. Po zamaskování těchto úseků jsem spodek a boky stroje stříknul šedou RLM 76. Středy panelů jsem dodatečně nezesvětloval, protože preshading byl možná více než důkladný. Během schnutí jsem si připravil vrtuli, u které jsem po nástřiku opatřil kužel spirálou za použití dekálu. Osobně preferuji použití masek, ale ta nebyla součástí modelu. Následovalo vykrytí spodních ploch modelu a nástřik kamufláže. Vzhledem k důkladné přípravě a kvalitě použitých barev jsem i tento úsek zvládnul překvapivě rychle. Středy ploch horních panelů jsem ale pro zvýraznění opotřebení dodatečně zesvětloval přidáním kapky matné bílé do naředěné barvy v nádobce pistole a ještě většímu naředění odstínu. Po dokonalém zaschnutí a odmaskování jsem model nastříkal naředěným Sidoluxem a opět nechal proschnout.


Na řadu konečně přišlo nanášení obtisků. Vzhledem ke kvalitám výrobce se ani nedá pochybovat o bezproblémovosti této části stavby. Obtisky mají přesný soutisk, jsou příkladně tenké a za použití vodiček Gunze se bez problému vyrovnají s paneláží a profilem povrchu modelu. Současně i velmi dobře kryjí. I drobné nápisy jsou dobře čitelné.

Po dekálech následovala další vrstva lesklého laku. Pomalu se učím používat washe od firmy MIG Productions a s jejich kvalitou jsem velmi spokojen. Na spodek jsem použil Neutral a na vrchní plochy Dark cash. Práce s nimi je velmi jednoduchá.

Konečně jsem mohl přilepit již napatinované podvozkové nohy, pitotku, křídelní anténu a jako poslední jsem natáhl anténu za použití „nitě“ vytažené z černého plastiku. A v tento moment mohu považovat model za dokončený.

ZÁVĚR

Závěrem musím říci, že nebýt několika zbytečných nepřesností, měli bychom v rukou skutečně špičkový model, který si mohou postavit i méně zruční modeláři. Naopak ti zkušenější mohou drobnými úpravami dosáhnout velmi kvalitního výsledku, se kterým se nemusí obávat jakéhokoliv soutěžního vystoupení.

Zároveň bych chtěl poděkovat firmě EDUARD za poskytnutí modelu pro účely recenze a svým kamarádům, Lubošovi, Kubrtovi a Glockovi za podporu a poskytnutí podkladů a především trpělivost, která byla potřeba především v momentě vypovězení služeb mým kompresorem a následným psychickým vypětím.

Jan „Koty“ Kotas


Související články:
1/48 kola a vykrývací masky na Macchi MC.200 Saetta od firmy Aires (27.02.2011)
1/72 PV-2 Harpoon "PWFS" Special Hobby (25.02.2011)
Vykrývací masky a obtisky na Spitfire Mk IX od firmy AML na měřítka 1/48 a 1/32 (21.02.2011)
AH-64 Apache – detailní a konverzní sady ArmyCast M&M (19.02.2011)
Vykrývací masky na Bf-109G-6 od firmy AML pro měřítka 1/72, 1/48, 1/32 (17.02.2011)
1/32 Doplňky pro P-40E na od CMK (30.01.2011)
1/72 Mil Mi-24V/VP Hind E Zvezda (26.01.2011)
1/48 Suchoj Su-25K Frogfoot – Eduard limited edition (stavební recenze) (22.01.2011)
1/72 Supermarine Sea Otter Mk.I/ASR Mk.II "Foreign service" a Supermarine Sea Otter ASR Mk.II "FAA Post war service" od firmy Azur (15.01.2011)
1/72 P-40F/L Warhawk & Kittyhawk Mk. IIA "RAF and FAFL" od Special Hobby (13.01.2011)
1/48 Fockewulf Fw-190D JV-44 Limited Edition Dual Combo - Eduard (11.01.2011)
1/72 Flettner Fl-282B-0 a Fl-282B-2 od firmy RS models (09.01.2011)
1/48 IL-10 Special Hobby (05.01.2011)
1/32 Caudron C.714 firmy Azur (03.01.2011)
1/48 Zlin Z-50LA, AZ model stavebni recenze (27.12.2010)
1/72 Spitfire Mk. 22, Mk. 24, Seafire Mk. 46 firmy Admiral (25.12.2010)
1/48 Vánoce po Italsku (23.12.2010)
1/72 Fiat G.50 "Freccia over Finland" - AML (21.12.2010)
1/48 Aires a Quickboost sady pod drobnohledem ... (19.12.2010)
1/72 MiG-17F srovnání stavebnic AZ Model a Bílek (07.12.2010)
1/48 F-15 "Speed Brake" - Resin Art (05.12.2010)
1/48 Stavba Supermarine Seafire Mk. II. "Torch & Avalanche" - Special Hobby (03.12.2010)
1/48 Lavočkin La-7 Profipack - Eduard (01.12.2010)
1/48 Vought F-156V Vindicator in French Navy service - stavební recenze (29.11.2010)
1/48 Suchoj Su-22M-4 Fitter - Limited edition Eduard (27.11.2010)
1/72 Hawker Hurricane Mk.IV - AZ Model (25.11.2010)
1/48 Heinkel He-51B-2 (W) "Float Plane" (23.11.2010)
1/72 F-82G Twin Mustang - MPM Production (16.11.2010)
1/72 L-60 Brigadýr a L-60F Brigadýr od AZ Model (11.11.2010)
1/48 P-39 Airacobra over New Guinea - Eduard (07.11.2010)
1/72 X-15A-2 "With Dummy Scramjet" od firmy MPM Production (30.10.2010)
1/72 P-40F Warhawk "Guadalcanal Hawks" - Special Hobby (26.10.2010)
1/72 Nakajima Ki-115 Tsurugi (What-if) (24.10.2010)
1/48 Nieuport Ni-17 ProfiPACK - Eduard (12.10.2010)
1/32 Nakajima Ki-27 Nomonhan Aces Special Hobby (10.10.2010)
1/72 Avia B-534 II a IV od HR model (08.10.2010)
1/72 Sabre F-86K, Azur (04.10.2010)
1/72 IA-58 A Pucara "In Foreign Service", Special Hobby (30.09.2010)
1/48 Supermarine Seafire Mk. II. "Torch & Avalanche" - Special Hobby (26.09.2010)
1/72 Kawasaki Ki 78a "Ken" AZmodel - stavba (22.09.2010)
1/48 Fokker D.VII MÁG Dual combo Eduard - stavební recenze (20.09.2010)
1/48 Focke Wulf Fw-190 A-6 "Early Sturmbirds" Special Hobby + doplňky od HGW - Stavba (16.09.2010)
1/48 Suchoj Su-25K Frogfoot – Eduard limited edition (11.09.2010)
1/48 Albatros D.III OEFFAG 253, Eduard (09.09.2010)
1/72 Ki-115 Tsurugi, Special Hobby (03.09.2010)
1/72 Avia Ba. 122, RS Models (30.08.2010)
1/72 Avia Ba-122 (verzia s motorom Rk 17), RS models (28.08.2010)
1/48 Suchoj Su-22/Su-17M3 Fitter - Limited edition Eduard (20.08.2010)
1/48 Polikarpov UTI-4 AML48024 konverzní set určený pro stavebnici Eduard (18.08.2010)
1/32 Mitsubishi A5M2b Claude "Over China", Special Hobby (16.08.2010)
1/48 Průzkumné přídě pro IAF Mirage IIICJ - AML (12.08.2010)
1/32 L-29A Delfín Akrobat - HpH models (10.08.2010)
1/72 Hughes MD-500E, AZ model (08.08.2010)
1/72 S-70B-2 Seahawk RAN early, S-70B-6 Greek variant with FLIR, konverzní sady Armycast (29.07.2010)
1/72 Gloster Meteor Mk.III - MPM production (27.07.2010)
1/72 A-20B Havoc "MTO", MPM Production (25.07.2010)
1/48 Supermarine Spitfire Mk.Vc "RAAF service", Special Hobby (19.07.2010)
1/72 Modely vrtulníků řady H-500 od AZ model (17.07.2010)
1/48 Focke Wulf Fw-190 A-6 "Early Sturmbirds" Special Hobby (15.07.2010)
1/48 Breda Ba. 65/A.80 - Special Hobby (13.07.2010)
1/72 Kawasaki Ki-78 „Ken“ 2 in 1, AZ model (07.07.2010)
Novinky firmy RS models na červenec 2010 (03.07.2010)
1/48 Lavočkin La-5FN UTI (26.06.2010)
1/72 Ju-87A Stuka Special Hobby - stavební recenze (22.06.2010)
1:32 KATAPULT pro ARADO Ar-196 HpH models (21.06.2010)
1/32 ARADO Ar-196 HpH models (20.06.2010)
Doplňky na modely firem AZ models a RS models od firmy AP modely (16.06.2010)
1/72 Boston Mk.III "RAF & SAAF Service" MPM production (15.06.2010)
1/72 Westland Whirlwind Mk.I Prototyp Special Hobby - stavební recenze (13.06.2010)
1/48 Eduard Brassin pro F-16 Tamiya kit (08.06.2010)
1/48 Vought V-156F Vindicator in French Navy service, Azur (02.06.2010)
1/72 Ju-87A Stuka Special Hobby (30.05.2010)
1/48 Zlín Z-50 L, LA, LS a Zlín Z-50 M, AZ model (28.05.2010)
1/48 Martin Maryland Mk. I/II, Special Hobby (24.05.2010)
1/48 Messerschmit Bf-110G-4 Weekend - Eduard (22.05.2010)
1/48 Macchi Mc 200 Saetta, Italeri (20.05.2010)
1/48 Fw 190D-11/D-13 DUAL COMBO Profipack (19.05.2010)
1/72 Gloster Meteor PR. Mk. 10 „High Reconnaissance Plane“ MPM Production (17.05.2010)
1/72 Westland Whirlwind Mk.I "Different Whirlwind" Special Hobby (16.05.2010)
1/72 Nieuport Delage Ni-D62 od firmy Azur (13.05.2010)
1/48 Eduard Fokker D.VII MÁG Dual Combo (09.05.2010)
1/72 EH 101 Merlin HM.1 (04.05.2010)
1/48 Gloster E.28/38 Pioneer (SH) stavební recenze (02.05.2010)
1/32 Messerschmitt Bf 109E-7 Trop (30.04.2010)
1/72 - Westland Whirlwind F Mk. I “Cannon Fighter” od Special Hobby (28.04.2010)
1/72 L-39C od Eduardu (27.04.2010)
1/48 Nové doplňkové sety od SBS Model (27.04.2010)
1/48 Fiat G-55A Post war service Special Hobby (22.04.2010)
1/72 DECARLI model Evektor EV-97 "CIVIL" (18.04.2010)
1/72 Westland Whirlwind FB Mk.I „Fighter-Bomber“ Special Hobby (16.04.2010)
1/72 Breda Ba.88 Lince, Special Hobby - preview (14.04.2010)
1/48 Supermarine Spitfire Mk. VC "Czechoslovak Squadron" (12.04.2010)
1/72 CAC CA-9 Wirraway od Special Hobby (03.04.2010)
1/48 Morane Saulnier Limited Edition od Special Hobby - preview (31.03.2010)
1/48 Special Hobby SH48068 - Fiat Br. 20 Cicogna - stavební recenze (30.03.2010)
1/32 Morane-Saulnier MS.406C.1 od Special Hobby (27.03.2010)
1/48 Su-7BKL/BMK od Eduardu (22.03.2010)
1:32 Eduard Bf-109E-1 Stavební recenze (20.03.2010)
1/48 Fokker D.VII od Eduardu (18.03.2010)
1/48 Hanriot HD.1 od Eduardu (17.03.2010)
1/48 Messerschmitt Bf 110D-3 od Cyber Hobby (14.03.2010)
1/32 Bloch MB 152C.1 "Battle of France" od Azuru (12.03.2010)
1/72 DB-8 od MPM production (05.03.2010)
1/48 F6F-5N Hellcat Profipack, Eduard (04.03.2010)
1/48 Gloster E.28/39 Pioneer „late version“ od Special Hobby (15.02.2010)
1/72 Nakajima Ki-43-II Ko Hayabusa (Oscar) od Special Hobby (11.02.2010)
1/72 Junkers W34Hi od Special Hobby (09.02.2010)
1/72 Bermuda Mk.I od Special Hobby (29.01.2010)
1/72 BV-155V-1 Karawanken od Special Hobby (27.01.2010)
1/72 Vickers Wellingon Mk. IC "Reissue 2009" od MPM Production. (24.01.2010)
1/48 T-2C Buckeye od TwoBobs (23.01.2010)
1/48 F-100C Super Sabre od Trumpeteru (22.01.2010)
1/32 Dewoitine D.520 "Hi-tech detailed interior" od Azuru. (17.01.2010)
1/72 Supermarine Spitfire PR XIX od Airfixu (13.12.2009)
1/48 Fairey Fulmar NF Mk.II od MPM Production (09.12.2009)
1/48 BAC Lightning II od Eduardu (03.12.2009)
1/48 F2G Supercorsair od Special Hobby (29.11.2009)
1/72 Sea Harrier FA.2 „Hi-Tech“ od MPM (24.11.2009)
1/72 Blackburn Roc Mk.I od Special Hobby (03.11.2009)
1/48 Fairey Albacore Mk.1 od Special Hobby (02.10.2009)
1/48 CAC CA-9 Wirraway od Special Hobby (29.09.2009)
1/72 YP-59A Airacomet ,,Pre-production version” od Special Hobby (28.09.2009)
1/72 PV-2 Harpoon "US NAVY" od Special Hobby (25.09.2009)
1/48 Douglas D-558-1 Skystreak od Special Hobby (21.09.2009)
1/32 LVG C.VI od Wingnut Wings - preview (01.05.2009)
1/48 Nieuport 10 od Special Hobby - preview (04.04.2009)
1/48 Special Hobby Avia B-33/Il-10 (14.11.2008)
1/32 Special Hobby Morane-Saulnier Type N "RFC Service" (22.08.2008)
Připravované modely Special Hobby (16.08.2008)
1/48 Tamiya A6M5/5a Zero Fighter (Zake) (11.07.2008)
1/72 Profiline L-13 Blaník (23.06.2008)
1/48 Trumpeter C-47A Skytrain (16.06.2008)
1/48 Special Hobby D-558-1 Skystreak (12.06.2008)
1/32 Hasegawa P-40E Warhawk (12.06.2008)
1/72 Special Hobby D-558-2 Skyrocket (10.06.2008)
1/48 AZ Model Fairey Firefly F.1 (05.06.2008)
1/48 Special Hobby Avia B-33/Il-10 (21.05.2008)
1/48 Trumpeter Mig-3 Late Type (19.05.2008)
1/48 Tamiya F-16C [Block 25/32] Fighting Falcon ANG (23.04.2008)
1/32 Trumpeter P-47N Thunderbolt (21.04.2008)
1/48 Trumpeter Hawker Sea Fury FB.11 (21.04.2008)
1/48 Hasegawa J35F/J Draken (03.04.2008)
1/72 MPM Production Wellington Mk.II "Merlin-powered Wimpy" (27.03.2008)
1/72 Special Hobby Ju-87A Stuka a Blenheim MK.IVF (11.03.2008)
1/48 Special Hobby Fokker D.XXI (update) (04.02.2008)
Novinky Planet Models (21.01.2008)
1/48 Tamiya Fiseler Fi156C Storch (27.12.2007)
1/72 Hasegawa B-24D Liberator (20.12.2007)
1/32 Trumpeter P-51B Mustang (20.12.2007)
1/32 Trumpeter Me 262B-1a/U1 Night Fighter (20.12.2007)
1/48 Hasegawa Ki-45 Kai Koh Toryu (Nick) w/ Isuzu TX40 Fuel Truck (14.12.2007)
1/32 Best Choice Heinkel He 162A-2 (01.12.2007)
1/72 Special Hobby X-1A/D "Second Generation" (01.12.2007)
1/72 Special Hobby D-558-1 Skystreak (update) (01.12.2007)
1/72 Special Hobby A-20G Havoc (update) (29.11.2007)
1/48 AZ Model F3H-2N / 2 "short tail" Demon (23.11.2007)
1/48 Special Hobby Avro Anson Mk.I. "Colorful Annie" (02.11.2007)
1/48 Trumpeter F9F-3 Panther (26.10.2007)
1/32 Dragon F-6D Mustang (24.10.2007)
1/72 Special Hobby CH-37 (05.10.2007)
1/72 Special Hobby X-1E (05.10.2007)
1/72 Special Hobby X-1E (update) (19.09.2007)
Srpnové modely firmy MPM Production (Update) (11.09.2007)
1/48 Hobby Boss F/A-18C/D Hornet (27.08.2007)
1/72 Trumpeter F-105D Thunderchief (21.08.2007)
1/32 Special Hobby P-39D Airacobra (15.08.2007)
1/32 Trumpeter F-100D Super Saber (update) (09.08.2007)
1/32 Trumpeter F6F-5N Hellcat (03.08.2007)
1/32 Hasegawa Kawasaki KI-61 Hien Type I-Hei (15.06.2007)
1/32 Trumpeter P-47D Tunderbolt `Razorback` (UPDATE) (13.06.2007)
Novinky firmy Trumpeter na říjen 2007 (07.06.2007)
1/35 Dragon UH-1D Huey (28.05.2007)
1/32 Hasegawa Fw 190A-7 (23.05.2007)
1/32 Special Hobby Nieuport Nie 11 Bébé (16.05.2007)
1/48 Special Hobby Blackburn Skua / Roc (15.05.2007)
1/72 Special Hobby Avro Anson Mk.I "Late Version in RAF Service" (06.05.2007)
1/72 Special Hobby PV-2 Harpoon (06.05.2007)
1/32 Hasegawa P-47D Thunderbolt (19.04.2007)
1/72 Azur Dewoitine D.373/376 (11.04.2007)
1/48 Azur Potez 630 (02.04.2007)
1/48 Tamiya F-16CJ (Block 50) (26.03.2007)
1/32 Trumpeter F-100 a F6F Hellcat (26.03.2007)
1/24 Trumpeter Hawker Hurricane Mk I (22.02.2007)
Na noční oblohu s Hasegawou (24.01.2007)
1/48 Trumpeter F9F-2 Panther (18.01.2007)
1/72 Tamiya F4U-1A Corsair (22.12.2006)
1/72 Hasegawa B-26B/C Marauder (22.12.2006)
1/48 Hobby Boss Mirage IIIC/IIICJ (21.12.2006)
1/48 Trumpeter Wellington Mk3 (19.12.2006)
1/48 Academy F-14A Bombcat (14.12.2006)
1/48 Classic Airframes B-57B Canberra (14.12.2006)
1/48 Dragon Me-163B Komet w/Engine (08.12.2006)
1/48 Hasegawa P-39Q/N AiraCobra (08.12.2006)
1/48 Special Hobby F2G Super Corsair (28.11.2006)
1/48 MPM Production He 177A-5 Hi-tech (update) (28.11.2006)
1/48 Academy CH-46A/D "U.S. MARINES-VIETNAM" (10.11.2006)
1/72 Revell Focke Wulf FW 200C-8 "Condor" (08.11.2006)
1/48 Special Hobby Barracuda Mk.5 (12.10.2006)
1/48 Azur A051 Loire 130M (12.10.2006)
1/72 Meteor FR.Mk9 (update) (10.10.2006)
1/18 HPH B-17F Nose (02.10.2006)
1/72 Tamiya F4U-1 Bird Cage Corsair (29.09.2006)
1/72 Trumpeter Gannet AS.Mk1/4 (23.09.2006)
1/48 Trumpeter Wyvern S.4 (17.09.2006)
1/32 Revell Hawker Hunter F. MK.6 (08.09.2006)
1/32 Hasegawa Ju87D Stuka (28.08.2006)
1/72 Academy SB2C-4 HELLDIVER "SPECIAL EDITION" (17.08.2006)
1/72 Revell Focke Wulf FW 200C-8 "Condor" (09.08.2006)
1/48 Hasegawa Bell P-400 Airacobra (03.08.2006)
1/72 Hasegawa Junkers Ju88A-4 (27.07.2006)
1/48 Italeri B-25C/D Mitchell (25.07.2006)
1/32 Special Hobby F2A-2 Buffalo (18.07.2006)
1/32 Trumpeter SBD 3/4/A-24A Dauntless (05.07.2006)
1/32 Tamiya Zero Fighter Type21 (23.06.2006)
1/48 Hasegawa Fw190A-4 (15.06.2006)
1/48 Dragon He-162 MISTEL (13.06.2006)
1/48 Hasegawa F-104DJ Start Fighter J.A.S.D.F. (08.06.2006)
1/32 Trumpeter SBD 1/2 Dauntless (návod) (31.05.2006)
1/48 Trumpeter Vickers Wellington Mk IC / III (27.05.2006)
1/72 Special Hobby F2A-3 Buffalo "Defender of Midway" (25.05.2006)
1/48 Italeri MiG-23 Flogger (05.05.2006)
1/72 MPM Production Lockheed Hudson (05.05.2006)
1/72 MPM Production Fokker D.XXI 4.sarja "Slot Less Wing" (04.05.2006)
1/32 Trumpeter A-7D Corsair II (02.05.2006)
1/48 Academy CH-53E Super Sea Stallion (27.04.2006)
1/48 Tamiya He-162 Salamander (update) (26.04.2006)
1/72 Italeri SM.79 Sparviero I Serie (24.04.2006)
1/72 Revell Supermarine Walrus Mk. I (22.04.2006)
1/72 Italeri Fiat CR.42 Falco (20.04.2006)
Francouzký Jestřáb (13.04.2006)
1/72 Hasegawa Draken Austrian A.F. Farewell Special (28.03.2006)
1/48 Avia B.35 - CMK Planet Models (update) (24.03.2006)
1/72 Academy F-8P Crusader (20.03.2006)
1/48 Dragon Ta154 Moskito 3in1 (16.03.2006)
1/32 Hasegawa Ki-84 Type 4 Hayate Type Otsu (12.03.2006)
1/32 Trumpeter MIG-29K ?Fulcrum?Fighter (12.03.2006)
1/32 Hasegawa Fw190A-6 Checker Nose (14.02.2006)
1/35 Trumpeter CH-47A/D Chinook (19.01.2006)
1/48 Classic Airframes Messerschmitt Bf 109 A (19.01.2006)
1/48 Hasegawa F-104S StarFighter 50th Anniversary (17.01.2006)
1/48 Revell Spirit of St. Louis (16.01.2006)
1/48 Italeri F-4J Phantom II (28.12.2005)
1/72 Italeri B-26K Counter Invader (21.12.2005)
1/32 Hasegawa Ju87G Stuka 'Kannonenvogel' (19.12.2005)
1/48 Tamiya P-47M Thunderbolt (15.12.2005)
1/72 Trumpeter TU-160?BLACKJACK?BOMBER (14.12.2005)
1/72 Hasegawa Lancaster Mk.III Dambusters (08.12.2005)
1/72 Curtiss SB2C-4 Helldiver Academy (07.12.2005)
1/32 Trumpeter Mig-29M Fulcrum (15.11.2005)
Novinky Revell (update) (13.11.2005)
1/48 Hasegawa F/A-18E Super Hornet (11.11.2005)
1/48 Hasegawa Fieseler&Skoda FiSk 199 (07.11.2005)
1/48 Accurate Miniatures SB2C-1C Helldiver (04.11.2005)
1/48 Accurate Miniatures SB2C-4 Helldiver (04.11.2005)
1/48 Hasegawa Fw-190A-3 (31.10.2005)
1/32 Trumpeter Me 262 A-2a (31.10.2005)
1/32 Trumpeter A-7E Corsair II (26.10.2005)
1/48 Tamiya Focke Wulf Fw190A-8/R-2 (21.10.2005)
1/48 Academy CH-46D/HH-46D Sea Knight "USN" (21.10.2005)
1/72 Hasegawa He-111 H-16 (18.10.2005)
1/48 Revell Spitfire Mk. IX / XVI (10.10.2005)
1/48 Classic Airframes Bf 109 (26.09.2005)
1/48 Hasegawa Focke-Wulf Fw 190A-3 (11.09.2005)
1/48 Revell Mig-15bis (06.09.2005)
1/72 Lockheed P-38J Lightning (29.08.2005)
1/48 Italeri Grumman TBF/TBM 1 Avenger (22.08.2005)
1/48 Hasegawa F/A-18F Super Hornet (29.07.2005)
1/72 Hasegawa Avro Lancaster B.I/B.III (26.07.2005)
1/32 Trumpeter Messerschmitt Me 262A (19.07.2005)
1/32 Polikarpov I-16 Type 10/17 (19.07.2005)
1/48 F/A-18E Super Hornet (14.07.2005)
1/48 Focke Wulf Fw200 C-4 Condor (30.06.2005)
1/72 Nakajima Ki-43-III AML (28.06.2005)
F/A-18D Hornet 'Night Attack' (25.06.2005)
1/48 Revell F4U-7 Corsair (22.06.2005)
1/72 Sopwith 2F1 Camel ("Ships Camel") Roden (20.06.2005)
1/48 Brewster Model 239 Buffalo (18.06.2005)
1/72 Italeri Jaguar T.2 (15.06.2005)
Diorama Set Eurofighter Typhoon & Shelter (11.06.2005)
1/72 Jermolajev Jer-2 A-Model (10.06.2005)
1/48 Classic Airframes Buffalo F2A-1 a Model 239 (08.06.2005)
Focke Wulf Fw 200 1/48 Trumpeter (27.05.2005)
Ju-87 G-2 (18.05.2005)
1:48 F2A-3 Buffalo ?Battle of Midway? Special hobby (12.05.2005)
1/72 Wyvern S.4 Trumpeter (09.05.2005)
1/72 Revell Mil Mi-8T (08.05.2005)
1/48 F.M. Handley Page Halifax (02.05.2005)
Accurate Miniatures 1/48 SB2U Vindicator (28.04.2005)
Heinkel He 70 G-1 "Blitz" (28.04.2005)
1/32 F-16 Falcon - Academy (27.04.2005)
1/72 AV-8B Harrier II Plus - Hasegawa (26.04.2005)
1/72 Westland Wywern Trumpeter (25.04.2005)
1/48 Fiat CR.42 LW Italeri (21.04.2005)
Curtiss P-40K-5 Warhawk (19.04.2005)
HH-53C "Jolly Green Giant" (14.04.2005)
Roden 1/48 OV-1B Mohawk (14.04.2005)
1/72 A-Model Jermolajev Jer-2 (13.04.2005)
Macchi 202 Tamiya 1/72 (08.04.2005)
F6F-3 Tamiya 1/72 (08.04.2005)
Srovnání modelů P-40 Hasegawa a Eduard (07.04.2005)
1/32 Fokker Dr.I Roden (07.04.2005)
P-400 Air a Cutie (06.04.2005)
1/72 RN Westland Wyvern S-4 (05.04.2005)
[Akt. známka: 2,29 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5
| Autor: Jan Kotas | Vydáno dne 08. 04. 2010 | 6388 přečtení | Počet komentářů: 205 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server